Regler och styrande dokument

De regler och riktlinjer som talar om hur en kommun ska fungera kallas författningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om alla författningar.

I författningssamlingen hittar du alla dokument som rör författningar och regelverk inom Hörby kommun, reglementen, delegationsordning, regler, lokala ordningsföreskrifter, policydokument, externa uppdrag, avgifter och taxor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?