Regler och styrande dokument

De regler och riktlinjer som talar om hur en kommun ska fungera kallas författningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om alla författningar.

I författningssamlingen hittar du alla dokument som rör författningar och regelverk inom Hörby kommun, reglementen, delegationsordning, regler, lokala ordningsföreskrifter, policydokument, externa uppdrag, avgifter och taxor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?