Ekonomi och budget

Hörby kommuns budget är det viktigaste styrdokumentet för kommunens styrelse och nämnder.

Kommunens intäkter uppgår till ca 1 130 miljoner kronor. Kommunalskatten är den största inkomstkällan och varje år får Hörby kommun in ungefär 894 miljoner kr i skattepengar från kommuninvånarna. Utöver detta tillkommer ca 235 miljoner kr i verksamhetsintäkter, exempelvis avgifter för tjänster som barnomsorg, äldreomsorg och vatten och avlopp.

Större delen av skattepengarna går till skola, vård och omsorg, men även övrig verksamhet.

Årsredovisning

I årsredovisningen redogör Hörby kommun för sin verksamhet, den ekonomiska redovisningen och hur skattepengarna använts.

Årsredovisningen omfattar dels kommunens styrelse och nämnder, dels de bolag där kommunen är majoritetsägare. Senast i april året efter redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige.

Delårsrapporter

Under året görs två delårsrapporter. Rapporten visar kommunens ekonomiska läge hittills under året, och en prognos för de månader som är kvar. Den första delårsrapporten visar hur det har gått i januari till april, samt en prognos för resten av året. Den andra delårsrapporten visar resultatet från januari till augusti, och en prognos för hela året samt en avstämning av verksamheternas mål.

Budget

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och hur de ska användas. Här anges hur kommunens pengar ska fördelas till de olika verksamheterna och vilka mål och riktlinjer kommunen ska följa. Kommunfullmäktige beslutar varje år om en budget för kommunen för de kommande tre åren.

Fick du hjälp av informationen på sidan?