Skattesatser

Kommunalskatten är kommunens viktigaste inkomstkälla. I din kommunalskatt ingår skatt både till kommun och landsting.

2018 betalar invånarna i Hörby 21,08 öre av varje beskattningsbar hundralapp i skatt till kommunen.

I tabellen kan du se hur kommunalskatten i Hörby har förändrats de senaste åren.

Skattesatser per år

År chevron_left Kommunen Landstinget Kommunalskatt i Hörby
2018 21,08 10,69 31,77
2017 21,08 10,69 31,77
2016 21,08 10,69 31,77
2015 20,48 10,69 31,17
2014 20,48 10,69 31,17
2013 20,48 10,39 30,87
2012 20,48 10,39 30,87
2011 19,98 10,39 30,37
2010 19,78 10,39 30,17

Så här fördelas skatten fördelat per använd hundralapp:

Skatteanvändning per 100 kr

chevron_left Nedan kan du se hur 100 kr i kommunalskatt i Hörby fördelas
34,56 kr Hälsa, vård och omsorg
34,28 kr Förskola, grundskola och särskola
8,63 kr Gymnasieskola inkl vuxenutbildningen
3,81 kr Kultur och fritid
3,18 kr Teknisk verksamhet
1,49 kr Räddningstjänst
0,82 kr Politisk verksamhet
1,06 kr Bygg och miljö
2,37 kr Pensioner och facklig verksamhet
6,31 kr Kommunövergripande verksamhet
3,49 kr Kostnadskompensation

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?