Avfall och återvinning

Att göra av med sitt avfall ska vara enkelt och smidigt. Varje kommun ansvarar för att invånarna ska få sitt hushållsavfall borttransporterat. I Hörby kommun är det Merab som håller i avfallshanteringen på uppdrag av kommunen.

Alla hushåll i Sverige ska ha någon form av sophämtning. I Hörby är det Merab som arbetar med att transportera bort avfall, tillsammans med underleverantören Reno Norden. Det vanligaste avfallet hämtas varannan vecka, och för det betalar du en avgift.

Vänd dig till MERAB med frågor om till exempel:

Gå till Merab:s webbplats.

Merab står för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag och ägs gemensamt av de tre kommunerna Hörby, Höör och Eslöv. Företaget ansvarar för borttransportering av hushållsavfall i alla tre kommunerna.

Anmälan/ansökan till Hörby kommun

Du behöver lämna in en anmälan/ansökan till Hörby kommun om du vill:

Du behöver lämna in en ansökan till Hörby kommun om du vill:

Tänk på att för handläggning av ansökan tar vi ut en tillsynsavgift enligt miljöbalkstaxan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?