Bryggor och sjöbodar

I Hörby kommun ligger bland annat Ringsjön, som är Skånes näst största sjö. Här finns möjlighet att fiska, bada och segla. Om du ska bygga vid sjön finns det saker att tänka på.

Om du vill bygga en sjöbod eller en brygga vid en sjö eller ett vattendrag måste du söka strandskyddsdispens. Strandskydd finns till för att värna sjöns växter och djur, men även för att främja allemansrätten, och innebär att man inte får lov att bygga hur som helst vid stranden. Här kan du läsa mer om strandskydd.

Bygga i vatten – bryggor

Det kan behövas flera olika tillstånd för att få bygga en brygga. Om du ska bygga en brygga för att använda till din fastighet behövs inte något bygglov. Däremot behövs det om du ska bygga en brygga i en småbåtshamn.

Bryggorna ska stämma överens med reglerna i detaljplanen. Enligt Naturvårdsverket bör man undvika att bygga bryggor på platser som används mycket för rekreation och om det kan påverka djur- och växtlivet negativt.

Dispens från strandskyddet

Om det finns strandskydd på stället där du vill bygga, måste du söka dispens. Bryggor är en av de byggen som kan tillåtas som ett undantag från strandskyddet.

Att bygga eller renovera en brygga klassas som en vattenverksamhet, och för det kan det krävas tillstånd. Det är länsstyrelsen som har hand om tillstånd för vattenverksamhet.

Att bygga sjöbod

En sjöbod räknas som en förrådsbyggnad och brukar ofta ligga nära stranden och användas för att förvara redskap till båtar och fiske. Om du ska bygga en ny sjöbod eller renovera en befintlig, behöver du bygglov. Det ska framgå tydligt i din ansökan vad sjöboden ska användas till.

För att de fuktiga fiskeredskapen ska kunna torka ordentligt brukar sjöbodar av tradition byggas med luftig konstruktion. Därför ska sjöboden vara oisolerad. Det får inte finnas installationer för vatten och avlopp, men elinstallationer kan godtas. Sjöboden ska också målas och utformas så att den passar väl in i den befintliga miljön.

Fick du hjälp av informationen på sidan?