Riva, rivningslov

Du behöver ofta rivningslov för att få lov att riva en byggnad. Då kan vi ta hand om farligt material på rätt sätt, och främja återbruk.

Om du ska riva en byggnad inom detaljplanerat område måste du ha rivningslov. Det gäller även om du ska riva delar av byggnaden. Utanför detaljplanerat område kan det istället krävas en anmälan för att få riva.

Du behöver inte söka rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som får byggas utan bygglov, till exempel en friggebod. Men kommunen kan ändå besluta att det behövs även vid dessa rivningar.

Om du vill flytta en byggnad från ett ställe till ett annat ses det som att byggnaden rivs. Då behöver du dels ansöka om rivningslov på den gamla platsen och dels om bygglov på den nya platsen.

Även om du inte måste ansöka om rivningslov har du rätt att få ansökan prövad om du vill. Det kan till exempel handla om att du vill ha ett kvitto på att rivningen följer plan- och bygglagen.

Ansöka om rivningslov

Du gör ansökan med samma blankett som när du söker bygglov. Du ska också skicka med handlingar som behövs för att vi ska kunna handlägga ärendet. Du kan läsa mer om lovprocessen här.

  • Situationsplan i passande skala, till exempel 1:500. På situationsplanen ska du markera byggnaden.
  • Foton på befintligt hus
  • Planritning (om möjligt)
  • Ohyresintyg
  • Rivningsplan
  • Inventering av rivningsmaterial och hur de tas om hand
  • Kontrollplan

Fick du hjälp av informationen på sidan?