Tomtkarta

En tomtkarta är ett utdrag ur primär- eller fastighetskartan och visar en enskild fastighet. Du kan själv beställa en tomtkarta av din fastighet med våra e-tjänster.

På en tomtkarta kan du se fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar, men den kan också visa byggnader, vägar, adresser, vägnamn, stengärden, häckar och servitut. Tomtkartan används som underlag när du ska anmäla eller söka bygglov.

Innehållet i tomtkartan har inte kompletterats eller kontrollerats i fält.

Här skapar du tomtkarta över din fastighet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.