Tomtkarta

En tomtkarta är ett utdrag ur primär- eller fastighetskartan och visar en enskild fastighet. Du kan själv beställa en tomtkarta av din fastighet med våra e-tjänster.

På en tomtkarta kan du se fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar, men den kan också visa byggnader, vägar, adresser, vägnamn, stengärden, häckar och servitut. Tomtkartan används som underlag när du ska anmäla eller söka bygglov.

Innehållet i tomtkartan har inte kompletterats eller kontrollerats i fält.

Här skapar du tomtkarta över din fastighet

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?