Riksintressen

Områden som har betydelse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet kan skyddas som riksintressen. Riksintressen kan också vara områden som har värdefulla material eller är speciellt lämpliga för anläggningar för till exempel vattenproduktion. I Hörby kommun finns flera områden som klassas som riksintressen.

Riksintressena ska skyddas från åtgärder som kan göra att det som gör dem speciella går förlorat. I miljöbalken står vad man ska ta hänsyn till när man gör bedömningar av ingrepp i ett område som klassas som riksintresse. Här kan du läsa om vilka områden av riksintresse som finns i Hörby kommun, och inom vilket område de klassas som riksintresse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.