Geografisk information och kartor

Geoinfo Mittskåne är ett samarbete mellan Höörs kommun och Hörby kommun inom området kartor, GIS och mätning. Vi arbetar med insamling, lagring och tillhandahållande av geografisk information.

Geoinfo Mittskånes uppdrag är att tillgodose kommunerna med grundläggande geografiska data såsom primärkarta, översiktskarta, ortofoto och belägenhetsadresser samt följdprodukter från dessa. Vi utför också olika typer av beräkningar, mätningar och GIS-analyser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?