Bygglov

Att bygga om hemma är ofta ett roligt projekt som förhöjer ditt hem. Men ska du göra stora förändringar måste du först söka bygglov.

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behöver du oftast någon form av lov, tillstånd eller anmälan. Innan du kan påbörja bygget måste du ha ett startbesked av kommunen. Kommunen beslutar kring ärenden om bygglov, men även förhandsbesked, marklov och rivningslov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?