Anmäla olovligt bygge eller ovårdad tomt

Om du misstänker att någon har byggt utan nödvändiga tillstånd eller ser en tomt som är ovårdad, kan du göra en anmälan till kommunen.

Det är tillåtet att kontakta en myndighet utan att tala om vem du är. Det kan däremot bli vissa svårigheter att återkoppla till dig som anmäler om hur det går i ärendet eller få kompletterande uppgifter från dig.

Om du själv talat om vem du är (identifierat dig), så är även den uppgiften en allmän handling som vi måste lämna ut till den som begär att få veta det. Du bedöms ha identifierat dig om du till exempel presenterar dig med fullständigt namn eller skickar ett mail där ditt namn framgår. Undantaget om det finns stöd i offentlighets- och sekretesslagen som gör att vi inte behöver lämna ut uppgiften.

Du kan göra din anmälan till Bygg & Miljö via brev, epost eller på telefon. Om du gör din anmälan skriftligt får du gärna bifoga foton på det du vill anmäla, våra kontaktuppgifter står i kontaktrutan till höger.

Fick du hjälp av informationen på sidan?