Fyrverkerier

Fyrverkerier kan vara vackra och festliga och många människor använder dem för att fira.

Men de kan också vara farliga och många känner inte till vilken kraft en fyrverkeripjäs innehåller. Därför finns det regler för hur fyrverkeripjäser får användas.

Varje år skadas runt 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de måste söka läkarvård. Det vanligaste är att bränna eller skära sig och olycksrisken ökar betydligt hos människor som är onyktra när de hanterar fyrverkerierna.

Bara på nyårsnatten

Fyrverkerier får skjutas upp mellan klockan 18 på nyårsafton och klockan 02 på nyårsdagen. All annan tid måste du ansöka om tillstånd hos polisen. Nyårsnatten är enda undantaget. Tänk på att visa hänsyn mot människor och djur när du hanterar fyrverkerierna och att det finns människor som inte tycker om fyrverkerier – även på nyårsafton.

Att hantera fyrverkerier

När du hanterar fyrverkerier ska du vara över 18 år, nykter och följa bruksanvisningen.

Du har även en skyldighet att följa de almänna lokala ordningsföreskrifterna för Hörbys kommun.

Smällare och raketer med styrpinne är tillståndspliktiga i Sverige och kräver särskild utbildning. Med smällare avses en pjäs som har kraftig knall som främsta effekt. För att få köpa och avfyra sådana fyrverkerier behöver du gå en särskild utbildning och därefter söka tillstånd för förvaring och hantering av explosiv vara hos Räddningstjänsten Skånemitt. Smällare har krävt tillstånd sedan 2002 och raketer med styrpinne sedan 2019. Även om tillståndspliktiga fyrverkerier har inköpts innan tillståndsplikten infördes, krävs fortfarande tillstånd för att få avfyra dem.

Reglerna finns till för att färre ska skada sig till följd av fyrverkerier och för att det ska vara säkert för människor att vistas ute, även på nyårsnatten. Om du bryter mot reglerna kan det leda till böter och att du blir fråntagen fyrverkerierna.

Försäljning

Planerar du att sälja fyrverkerier kräver detta ett tillstånd enligt Lag(2010:1011) om hur brandfarliga och explosiva varor. Detta tillstånd söks hos räddningstjänsten Skånemitt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?