Förebyggande brandskyddsarbete

Du som driver en verksamhet måste arbeta aktivt för att undvika brand i fastigheten eller byggnaden.

Brandskyddsarbetet måste bedrivas systematiskt, oavsett hur stor eller liten verksamheten är. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att verksamheten har en planering och utbildning för att förebygga bränder. Det förebyggande arbetet måste också dokumenteras, kontrolleras och följas upp regelbundet.

SBA finns för att skydda människor och egendom från att skadas vid en brand. Men i första hand ska SBA hindra en brand från att uppkomma från första början.

Anpassa SBA efter verksamheten

SBA skapas efter förutsättningarna som finns inom just din verksamhet. Några frågor att besvara är vem som ska kontrollera att brandvarnarna fungerar, och vem som ska se till att skräp, lådor eller cyklar inte står i vägen för utrymningsvägarna.

Ibland behövs skriftlig dokumentation för SBA för själva byggnaden, och ibland för verksamheten eller organisationen.

Skriftlig dokumentation för SBA av byggnaden

Det behövs skriftlig dokumentation för SBA i din byggnad om

 • det behövs speciellt underhåll för att brandskyddet ska fungera
 • brandskyddet är beroende av någon form av styrning, manuellt eller automatiskt
 • byggnaden är kulturhistoriskt värdefull
 • brandskyddet inte kan beskrivas på ett enklare sätt.

Skriftlig dokumentation för SBA i verksamheten

Du behöver göra en skriftlig dokumentation för SBA i din verksamhet om

 • det är hög risk att det börjar brinna och att branden sprider sig
 • du har många anställda
 • det finns sovande personer med dålig lokalkännedom inom verksamheten
 • förutsättningarna för verksamheten riskerar att förändras ofta
 • nödutgångar eller utrymningsvägar riskerar att bli blockerade.

Skriftlig dokumentation för SBA i organisationen

Du behöver göra en skriftlig dokumentation för SBA i din organisation om

 • brandskyddet bygger på en organisation där flera personer är med och skapar ett fungerande brandskydd
 • det förutsätts att personalen aktivt deltar vid brand eller olyckor
 • brandskyddet är beroende av att samarbetet mellan personalen fungerar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?