Valborgsmässoeldar

Att tända en eld på valborgsmässoafton och sjunga in våren är en gammal och uppskattad tradition. Men tänk på att det finns vissa regler att följa om du vill arrangera ett eget majbål.

Valborgsmässoafton brukar traditionellt firas med ett majbål på Karnas backe i Hörby. Du som privatperson kan också tända en eld, men då finns det en del regler och säkerhetsrutiner att tänka på.

Du måste skaffa tillstånd från markägaren om du inte ska elda på din egen mark, oavsett om marken är privat eller kommunal. Du får inte elda något annat än trädgårdsavfall, ris, grenar och annat rent virke, och elden får inte bli större än 8*8 meter.

Följande är också viktigt att tänka på:

  • Ha släckredskap redo, till exempel handbrandsläckare, vattenslang, vattendunkar eller räfsa.
  • Placera elden på behörigt avstånd från annat brännbart, minst 30 meter från närmaste byggnad.
  • Se till att marken är rejält fuktig kring ytan som ska brännas. Vid behov ska marken vattnas.
  • Se till att du inte stör närboende med rök eller lukt.
  • Vakta elden och hålla noga koll tills ingen glöd finns kvar. Dessutom ska du gå tillbaka efter några timmar för att kontrollera att allt verkligen slocknat. Tänk på att det kan finnas glöd kvar i flera dagar.

Du behöver inte meddela räddningstjänsten att du ska elda, men tänk på att det är ditt ansvar att eldningen sker på ett säkert sätt. Enligt ordningslagen krävs det också polistillstånd för större sammankomster, där någon anordnar en eld eller där det finns underhållning som musik eller fyrverkerier.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?