Valborgsmässoeldar

Att tända en eld på valborgsmässoafton och sjunga in våren är en gammal och uppskattad tradition. Men tänk på att det finns vissa regler att följa om du vill arrangera ett eget majbål.

Valborgsmässoafton brukar traditionellt firas med ett majbål på Karnas backe i Hörby. Vill du anordna ett valborgsmässobål som är offentligt eller på allmän plats behöver du tillstånd från polisen.

Du som privatperson kan också tända en eld, men då finns det en del regler och säkerhetsrutiner att tänka på. Du måste skaffa tillstånd från markägaren om du inte ska elda på din egen mark, oavsett om marken är privat eller kommunal. Du får inte elda något annat än trädgårdsavfall, ris, grenar och annat rent virke. Se till att brasan inte är för stor, inte över 6 – 8 meter i diameter och 3 – 4 meter i höjd. Större brasor innebär större risker.

Följande är också viktigt att tänka på:

  • Kommunen har generella förhållningsregler som gäller för eldning utomhus, vilka ska efterföljas.
  • Skaffa markägarens tillstånd om det inte är din egen mark.
  • Om eldningsförbud råder är det förbjudet att tända en valborgsmässoeld. Även om det inte råder eldningsförbud, bör du kontrollera brandriskprognosen. Räddningstjänsten avråder starkt från att elda om vindhastigheten överstiger 10 m/s.
  • Ha släckredskap framme, till exempel handbrandsläckare, vattenslang, vattendunkar och räfsa. Ansluten vattenslang är det bästa alternativet, eftersom släckmedlet inte tar slut som exempelvis en vattendunk.
  • Se till att placera elden på tillräckligt avstånd från byggnader och annat som ska skyddas. Hur långt avstånd som är tillräckligt beror på brasans storlek och väderförhållandena. Räddningstjänsterna i Skåne rekommenderar ett minsta avstånd på 75 meter till byggnad.
  • Se till att brasan inte är för stor, normalt ej över 6 – 8 meter i diameter och 3 – 4 meter i höjd. Större brasor innebär större risker.
  • Brasan bör placeras på icke brännbart underlag, exempelvis en grusplan. Eventuellt gammalt fjolårsgräs och liknande ska röjas inom ett par meter från bålet. Vid behov ska marken runtom även vattnas.
  • Se till att du inte skapar besvär för närboende med till exempel störande rök. Elda endast trädgårdsavfall, ris, grenar och annat rent virke.
  • Bensin får inte användas för att tända brasan. Använd istället papper, torra kvistar eller tändvätska.
  • Vakta elden och håll noga koll tills ingen glöd finns kvar. Gå tillbaka efter ett par timmar och kontrollera att det är ordentligt släckt.

Du behöver inte meddela räddningstjänsten att du ska elda, men tänk på att det är ditt ansvar att eldningen sker på ett säkert sätt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?