Regler för eldning

När det blir torrt och varmt väder är risken för gräsbränder och skogsbränder stor. Då kan räddningstjänsten fatta beslut om eldningsförbud utomhus.

Eldningsförbud innebär att du inte får elda med öppen låga utomhus. Det gäller all eldning med öppen låga, förutom vissa undantag.

Bland annat kan det vara tillåtet att använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser. Det brukar också vara tillåtet att grilla på fasta hemmagrillar som står på egna ben och där glöden inte kommer nära marken. Även gasolgrillar går bra att använda.

Beslut om eldningsförbud fattas lokalt, och sätts upp på kommunens officiella anslagstavla.

Fick du hjälp av informationen på sidan?