Elda avfall och ris

När du eldar avfall och ris har du ansvaret för att eldningen sker på ett säkert sätt. Kontrollera alltid att det inte råder eldningsförbud, och ha släckredskap nära till hands.

När du ska elda trädgårdsavfall ska avfallet samlas ihop i väl avgränsade högar. Du får lov att elda ris, kvistar och grenar, men inte löv, gräs eller annat som kan orsaka stor rökutveckling.

Elda minst tio meter från byggnader och annat som kan komma till skada. Ska större bål eldas rekommenderas ett skyddsavstånd på 75 meter, och avståndet till växande grödor ska vara minst 40 meter. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas. Elda aldrig på berghällar, de kan spricka.

Det måste finnas släckningsredskap nära till hands. Det kan vara hinkar med vatten, men om du ska göra upp en större eld är det bättre att använda vattenslangen.

Innan och efter du eldar

Innan du börjar elda måste du avgränsa plätten där du ska elda. Det får inte finnas halm inom 10 meter från eldningsplatsen, och du måste avvattna eller avröja en linje som är minst 2 meter bred runt platsen.

När du är klar måste du bevaka elden tills det inte finns någon risk för spridning längre. Du måste även kontrollera askhögen efter eldningen så att det inte uppstår en glödbrand.

Här är några andra generella förhållningsregler:

  • Eldning får inte ske inom detaljplanerat område från 1 april till 30 september.
  • Eldning bör inte ske vid vindstyrka över 10 m/s.
  • Eldning bör inte ske efter att det blivit mörkt.
  • Eldning bör inte ske i närheten av elektriska luftledningar.
  • Röken bör inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.

De generella förhållningsreglerna är till för att:

  • Undvika brandspridning.
  • Undvika onödiga utryckningar för räddningstjänsten på grund av att förbipasserande tror att en eldning är okontrollerad.
  • Undvika olägenheter från brandrök för grannar och andra personer i omgivningen.

Du behöver inte ansöka om tillstånd hos räddningstjänsten för att få elda avfall och ris, men får gärna kontakta dem om du har frågor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?