Eldningsförbud i Hörby kommun

Eldningsförbud i Hörby kommun

Räddningstjänsten har beslutat om förbud mot eldning utomhus.

Förbudet gäller från 11/6. Förbudet kvarstår tills vidare och även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt.

Grilla säkert

Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Förbudet innefattar inte grillning med grillkol, grillbricketter, gasolgrill eller i spritkök.

Att tänka på när du grillar utomhus:

  • Grilla endast på iordningsställda grillplatser eller i spritkök på fasta platser ovanför mark där det inte finns någon fara för antändning och där spridningsrisken är låg.
  • Grilla med grillkol eller grillbriketter, inte med ved.
  • Ha alltid vatten nära till hands ifall du behöver släcka snabbt.
  • Följ instruktionerna för tändvätska och andra tändhjälpmedel.
  • Lämna aldrig grillen obevakad.
  • Se till att glöden är helt släckt när du lämnar platsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.