Hörby klättrar i företagsklimatmätning

Sveriges företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, visar en mätning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I år förbättrar Hörby kommun sin placering rejält.

Hörby klättrar i den senaste mätningen från plats 80 till plats 39. I Skåne ligger Hörby på plats 6.

– Vi är otroligt nöjda över att vårt långsiktiga arbete för en god företagsservice ger märkbara resultat, säger Annika Nilsson, tf Näringslivschef.

Tf näringslivschef Annika Nilsson och bygg- och miljöchef Ida Persson.

Servicemätningen Insikt ger kommunerna feedback på sin myndighetsutövning. Mätningen talar om vad företagare som har haft ett ärende hos myndighetssidan under 2018 tycker. Ett nyckeltal som används är Nöjd-Kund-Index (NKI), som i år har ökat från 72 till 77 för Hörbys del.

Bygg & Miljö är den verksamhet i Hörby kommun som ansvarar för de myndighetsområden som har mätts – bygg, miljö och livsmedel.

– Det är viktigt för oss att hålla en löpande dialog med våra företagare. Vi utvärderar regelbundet vårt arbete och följer upp vår handläggning. Det tror jag har fått genomslag i den här mätningen, säger Ida Persson, Bygg- och miljöchef.

Företagslotsen hjälper lokala företagare med stöd, service och rådgivning. Här kan du som är företagare få snabba svar på dina frågor och kostnadsfri hjälp att hitta rätt bland lagar och regler.

Fakta

Hörbys företagslots

Företagslotsen hjälper lokala företagare med stöd, service och rådgivning. Här kan du som är företagare få snabba svar på dina frågor och kostnadsfri hjälp att hitta rätt bland lagar och regler.

Det är en snabb och smidig väg in i kommunen, där förvaltningarnas spetskompetens samlasvid ett och samma bord tillsammans med företagaren.

Läs mer om företagslotsen på Hörby kommuns hemsida

Löpande kvalitetsuppföljning

I Hörby kommuns kvalitetsarbete ingår att följa upp hur företagare och privatpersoner upplever kontakten med Bygg- och Miljö. Efter inspektioner, besök och tillståndsansökningar skickas en personlig enkät, där det ges möjlighet att lämna feedback på bland annat hantering och bemötande.

SKL:s mätning av företagsservice

Cirka 30 000 företagare i Sverige har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För att få ett mätvärde krävs ett visst antal svar och i år fick Hörby tillräckligt med svar från områdena bygg, miljö och livsmedel.

Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

SKL:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting