Rådgivning och nätverk

Att inspireras och utvecklas är viktigt för den som driver företag. I Hörby finns flera organisationer och föreningar där du som företagare kan samverka med andra.

Företagarna i Hörby

Företagarna i Hörby är mycket aktiva och har ett aktivt samarbete med Näringslivskontoret. Varje år håller föreningen två större nätverksträffar för företagare. Företagarna utser också Årets företagare.

Företagarna i Hörbys webbplats

Företagarna i Hörby på Facebook

Hörby köpmannaförening

Föreningen Hörby köpmannaförening är ett nätverk för företagare som bedriver verksamhet i centrum. Föreningen arbetar för ett levande centrum, och för att företagare i det centrala Hörby ska ha goda förutsättningar att driva sina företag och öka sin omsättning.

Hörby köpmannaförenings webbplats Handla i Hörby

Handla i Hörby på Facebook

Svensköps företagarförening

Svensköps företagarförening finns till för att stödja nya företagare som ska etablera sin verksamhet i bygden. Föreningen strävar efter att företagare på landsbygden ska ha så bra villkor som möjligt, och anordnar bland annat seminarier och projekt för att utöka företagarnas kompetens.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.