Upphandling och inköp

Kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet leds och samordnas av en inköpscentral.

Inköpscentralen är gemensam för kommunerna Hörby, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Höör samt deras bolag.

Här hittar du en enkel skrift om vad du som företagare ska tänka på om du är intresserad av att lämna anbud i en offentlig upphandling: Göra affärer med offentlig sektor.

Pågående upphandlingar

Här hittar du alla pågående upphandlingar i Hörby kommun.

Upphandlingar som inköpscentralen genomför annonseras här

Gällande avtal

Kommunen är bunden av en mängd avtal kring allt från pussel och kritor till vägskyltar och asfalteringsarbeten. Alla gällande avtal finns i avtalskataloger, där du kan söka efter dem.

Avtalsförteckning över de avtal inköpscentralen upphandlat

Avtalsförteckning över de avtal Lund upphandlat

Fritt val – servicetjänster via hemtjänsten

Den som bor i Hörby kommun och har behov av service via hemtjänsten har själv rätt att välja utförare. Ansökan om att bli utförare av servicetjänster till personer med hemtjänst kan göras löpande.

Att fakturera kommunen som leverantör

Följande standarder ska användas vid elektronisk fakturering: PEPPOL (PEPPOL BIS Billing 3), Svefaktura (ver 1.0 eller senare) eller fulltextfaktura (ver 2.3 eller senare) allt enligt SFTI-standard (se närmare www.sfti.se).

Kommunens samarbetspartner är Pagero. Du kan läsa om att börja skicka efaktura på Pageros webbplats.

Faktura ska vara utställd till:

Hörby kommun, Box 91, 242 21 HÖRBY

Fakturan ska vara märkt med en referenskod som består av xx följt av 6 siffror, som beställaren ska uppge.

Faktura skickas gentemot kommunens GLN-nr: 7350033000007

Kommunens mottagar-id/PEPPOL-id är: 0007:2120001108

Vid tillämpning av standarden Svefaktura ska referensnummer anges i det fält som benämns <RequisitionistDocumentReference> i standarden. Inga andra tecken än XX+6 siffror får förekomma i detta fält.

Vid frågor kontakta: ekonomi@horby.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?