Upphandling och inköp

Kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet leds och samordnas av en inköpscentral.

Inköpscentralen är gemensam för kommunerna Hörby, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Höör samt deras bolag.

Här hittar du en enkel skrift om vad du som företagare ska tänka på om du är intresserad av att lämna anbud i en offentlig upphandling: Göra affärer med offentlig sektor.

Pågående upphandlingar

Här hittar du alla pågående upphandlingar i Hörby kommun.

Upphandlingar som inköpscentralen genomför annonseras här

Gällande avtal

Kommunen är bunden av en mängd avtal kring allt från pussel och kritor till vägskyltar och asfalteringsarbeten. Alla gällande avtal finns i avtalskataloger, där du kan söka efter dem.

Avtalsförteckning över de avtal inköpscentralen upphandlat

Avtalsförteckning över de avtal Lund upphandlat

Fritt val – servicetjänster via hemtjänsten

Den som bor i Hörby kommun och har behov av service via hemtjänsten har själv rätt att välja utförare. Ansökan om att bli utförare av servicetjänster till personer med hemtjänst kan göras löpande.

Att skicka faktura till Hörby kommun

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till kommuner måste vara elektroniska (e-faktura). Fakturor i pdf-format eller inskannade pappersfakturor räknas inte som elektroniska. Detta innebär att alla leverantörer till Hörby kommun måste skicka e-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade såväl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Uppstår det kostnader för avsändaren vid elektronisk fakturering till kommunen står avsändaren själv för denna kostnad.

Om ni har ett ekonomisystem finns det ofta olika möjligheter att ansluta att skicka e-fakturor. Kontakta er systemleverantör för mer information. Fakturor till Hörby kommun ska skickas som e-fakturor.

Faktura ska vara utställd till:

Postadress:

Hörby kommun,

Ekonomi,

242 80 Hörby.

Organisationsnummer: 212000-1108
GLN-nr: 7350033000007
Mottagar-id/PEPPOL-id är: 0007:2120001108
Referenskod: Fakturan ska vara märkt med en referenskod som består av xx följt av 6 siffror.
Om fakturan hänvisar till en följesedel eller annan specifikation måste detta bifogas fakturan.

Vid frågor kontakta: ekonomi@horby.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?