Konkurrensutsatt verksamhet

Om du som företagare vill driva en verksamhet åt Hörby kommun på entreprenad, har du rätt att utmana den kommunala verksamheten.

Det kallas för utmaningsrätt. Det innebär att en företagare som anser sig kunna utföra en kommunal verksamhet bättre och billigare är välkommen att lämna in ett förslag.

Sedan överväger kommunen om, och i vilken form, en upphandling eller annan konkurrensutsättning kan göras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?