Coronavirus covid-19

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Sjukdomen som orsakas av viruset heter covid-19.

Hörby kommun följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO).

Så här jobbar Hörby kommun

Hörby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus.

När ska du söka vård?

Ring din vårdcentral eller telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och om du varit i ett riskområde eller i kontakt med någon som har covid-19. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Har du inga symtom – men har andra frågor om covid-19?

Läs mer

På 1177.se finns information från sjukvården och hur du kontaktar vården vid misstanke om smitta

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns den senaste informationen om covid-19

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.