Riktlinjer för sjukfrånvaro i skolan

Hörbys skolor/förskolor tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendation när det gäller spridning av coronavirus.

Nya beslut är fattade av ordförande för Barn och utbildningsnämnden efter rekommendation av Kommunstyrelsens arbetsutskott:

  • Elever med närstående som uppvisar symptom som feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskelvärk och ledvärk ska stanna hemma från skolan.

Detta gäller från och med måndag 16 mars.

Med närstående avses:

  • Om man träffat någon närstående med symptom enligt ovan.
  • Symptom uppvisat av någon man delar boende med.

För barn i förskolan gäller följande:

  • Barn i förskolan som inte har några symtom alls ska gå i förskola som vanligt. Undantag är om vårdnadshavare är hemma, ska även barnet vara hemma.

Viktigt med en nära dialog med personalen på förskolan.

Vid allmänna frågor om Covid-19 ring 113 13.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Om Folkhälsomyndighetens rekommendation förändras uppdateras denna information.

På följande länk publicerar Folkhälsomyndigheten de senaste riskbedömningarna som görs kring viruset:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.