Hörby kommun bildar inköpscentral

Hörby kommun bildar nu inköpscentral tillsammans med Osby och Östra Göinge. I inköpscentralen ingår också kommunernas bolag.

– Vi ser fram emot det nya samarbetet med Östra Göinge som kommer att ge oss en stabil struktur för inköp. Daniel och hans kollegor har lång erfarenhet av upphandling. Från vår sida gäller det att vi blir bra kravställare, så att vi får de varor och tjänster som vi har behov av i våra verksamheter, säger Lena Mårtensson Stenudd, kommundirektör.

Inköpscentralen ansvarar för  hela inköpsprocessen

Inköpscentralen kommer att ansvara för Hörby kommuns hela inköpsprocess. Inköpscentralens uppdrag är att bedriva och främja inköpsarbete som uppfyller kommunens behov av varor och tjänster. Uppdraget innebär att inköpscentralen tillsammans med kommunens verksamheter genomför upphandlingar och ger stöd i inköpsfrågor.

– Vi vill skapa värde genom inköp för medborgare och medarbetare i deras vardag, idag och i framtiden, säger Daniel Oredsson, upphandlingschef.

Uppdaterad information och nya kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida: https://www.horby.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/

– Vi hoppas att satsningen kan resultera i att vi får fler lokala företag att lägga anbud, vilket förbättrar tillväxten för både företagen och kommunen, menar Annika Nilsson, tf näringslivschef.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.