Klimatsäkra din fastighet 

gatubrunn där vattnet rinner ner i

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom.  Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för en översvämning eller andra konsekvenser till följd av det mer frekventa extremväder som klimatförändringarna förväntas medföra. 

Klimatförändringarna pågår och skapar stora konsekvenser för enskilda och för samhället. Det kan innebära ökad  risk för översvämningar, värme, stormar eller ras. Mer behöver göras för att anpassa den byggda miljön till att möta de förändringar som vi redan nu känner till. 

Därför behöver vi alla stärka vår motståndskraft genom att klimatanpassa samhället till de förändringar i klimatet som vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. 

Genom olika förebyggande åtgärder som mildrar eller hindrar de negativa effekterna av klimatförändringarna kan vi minska framtida skador och kostnader. 

Ditt ansvar som fastighetsägare  

Den enskilde har stort ansvar och skyldighet att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. 

Länsstyrelsen har tagit fram ett material där du kan läsa mer om den enskildes ansvar vid väderhändelser.   

Om du till exempel bor nära vatten kan det vara bra att ha beredskap om vattnet börjar stiga, och det är extra viktigt att du håller dig informerad om vädret och vattennivåerna i området.  Översvämningar kan också drabba områden som inte gränsar till vatten, men där vatten blir stående på grund av häftigt regn eller skyfall.  

MSB har ett faktablad med information till fastighetsägare vid översvämning.  

Det finns flera åtgärder du själv kan vidta för att säkra ditt hus och fastighet.  

Skydda din fastighet – några exempel på åtgärder  

 • Kontrollera din försäkring   
 • Skaffa information om tidigare väderhändelser  
 • Följ väderleksrapporten   
 • Ha koll på vattennivån   
 • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick   
 • Se till att marken lutar bort från huset   
 • Planera för barriärer   
 • Skaffa pumpar   
 • Ha en avstängningsbar golvbrunn, backventiler på avlopp, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten  
 •  Flytta undan känsliga föremål   
 • Är det stopp i dagvattenbrunnar – kontakta (Gata/park)  
 • Inför en storm – ta in eller surra fast lösa föremål  
 • Vid en nödsituation – ring 112!  

Läs mer hos Fastighetsägarna som ger dig tips och råd hur du klimatanpassar ditt hem. 

Vad är kommunens ansvar?  

Kommunen arbetar förebyggande och ansvarar för klimatanpassning när det gäller planläggning av mark, vatten och om byggande, och för att se till så att avloppsystemet är rätt dimensionerat. Kommunen ansvarar även för att utföra analyser som kan identifiera var översvämningar och liknande riskerar att uppstå.  
Hörby kommun bevakar som exempel hela tiden nivåerna i Ringsjön och Hörbyån för att identifiera risken för översvämning. Informationen i frågan uppdateras löpande. 

Du kan vända dig till kommunen för rådgivning i frågor om området där din fastighet ligger eller om du vill veta om det finns möjlighet att förebygga skador. 

Om din fastighet har blivit drabbad  

Du som fastighetsägare ansvarar för att så långt som möjligt skydda din fastighet. Har du blivit drabbad av till exempel en översvämning ska du kontakta ditt försäkringsbolag.   

Är du inne i en pågående, akut situation ska du alltid ringa 112.