Skyfall och översvämning

När det kommer stora vattenmängder kan det finnas risk för översvämningar. Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig och hur du ska agera om du blivit drabbad.

Vad är ett skyfall?

En nederbördsmängd på 40 mm per dygn uppfattas ofta som skyfall. När så mycket som 90 mm faller på 24 timmar får man höga flöden i vattendrag med risk för ras och översvämningar i det utsatta området.

Om din fastighet har blivit drabbad  

Du som fastighetsägare ansvarar för att så långt som möjligt skydda din fastighet. Har du blivit drabbad av en översvämning ska du kontakta ditt försäkringsbolag.   

Är du inne i en pågående, akut situation ska du alltid ringa 112.

Råd till fastighetsägare  

Den enskilde har stort ansvar och skyldighet att själv vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom. 

Länsstyrelsen har tagit fram ett material där du kan läsa mer om den enskildes ansvar vid väderhändelser.   

Om du bor nära vatten kan det vara bra att ha beredskap om vattnet börjar stiga, och det är extra viktigt att du håller dig informerad om vädret och vattennivåerna i området.  Översvämningar kan också drabba områden som inte gränsar till vatten, men där vatten blir stående på grund av häftigt regn eller skyfall.  

MSB har ett faktablad med information till fastighetsägare vid översvämning.  

Det finns flera åtgärder du själv kan vidta för att säkra ditt hus och fastighet.  

Skydda din fastighet – några exempel på åtgärder  

 • Kontrollera din försäkring   
 • Skaffa information om tidigare väderhändelser  
 • Följ väderleksrapporten   
 • Ha koll på vattennivån   
 • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick   
 • Se till att marken lutar bort från huset   
 • Planera för barriärer   
 • Skaffa pumpar   
 • Ha en avstängningsbar golvbrunn, backventiler på avlopp, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten  
 •  Flytta undan känsliga föremål   
 • Är det stopp i dagvattenbrunnar – kontakta (Gata/park)  
 • Inför en storm – ta in eller surra fast lösa föremål  
 • Vid en nödsituation – ring 112!  

Läs mer hos Fastighetsägarna som ger dig tips och råd hur du klimatanpassar ditt hem. 

Räddningstjänstens ansvar

För att räddningstjänsten ska hjälpa den enskilde, vid till exempel översvämning, krävs det enligt lagen om skydd mot olyckor att följande fyra kriterier är uppfyllda:

 • Behov av ett snabbt ingripande
 • Det hotade intressets vikt
 • Kostnaderna för insatsen
 • Omständigheterna i övrigt

Det är främst när stor egendomsskada riskeras, eller risk för liv föreligger, som kriterierna för räddningstjänst uppfylls.

När det endast är ett eller några hus som riskerar att få vattenskador är det därför inte säkert att räddningstjänsten rycker ut.

Kommunens ansvar

Kommunen arbetar förebyggande och ansvarar för klimatanpassning när det gäller planläggning av mark, vatten och om byggande, och för att se till så att avloppsystemet är rätt dimensionerat. Kommunen ansvarar även för att utföra analyser som kan identifiera var översvämningar och liknande riskerar att uppstå.  
Hörby kommun bevakar som exempel hela tiden nivåerna i Ringsjön och Hörbyån för att identifiera risken för översvämning. Informationen i frågan uppdateras löpande. 

Du kan vända dig till kommunen för rådgivning i frågor om området där din fastighet ligger eller om du vill veta om det finns möjlighet att förebygga skador. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?