Kontakt för akut hjälp

Om du befinner dig i akut kris eller livskris finns hjälp att få.

Befinner du dig i en svår livssituation eller blir utsatt för våld eller hedersförtryck kan du få hjälp. Det gäller även om du befinner du dig i en situation där någon annan försöker kontrollera dig och ditt livsutrymme.

Fick du hjälp av informationen på sidan?