Folkhälsoarbete

Det hälsofrämjande arbetet är viktigt för oss i Hörby kommun. Här kan du läsa mer om aktiviteter och projekt som vi har för att människor ska må bra.

Förebyggande aktiviteter för dig som är äldre:

  • Förebyggande hembesök för att förebygga fallolyckor och upptäcka risker i hemmet, och en genomgång av hälsan.
  • Fysisk aktivitet för dig som är över 75 år, som bekostas av kommunen.
  • Hem till gården: äldre som bor i kommunen får tillsammans med kommunpersonal besöka en gård och utföra gårdsaktiviter som förr i tiden.
  • Vänskapscafé där äldre och även andra möts över en kopp kaffe i sällskap av kommunens väntjänstsamordnare.
  • Handarbetscafé i ABF:s lokaler, där äldre och andra kan träffas och sticka eller virka och fika.
  • Promenadgrupper.
  • Qi gong-grupper.
  • Bussresor till olika utflyktsmål.

Hälsofrämjande arbetsplatser

En stor del av den vuxna befolkningen spenderar en stor del av sin tid på arbetet, och därför är arbetsplatsen en viktig plats att lägga resurser på för att främja hälsan och minska stress. Därför har kommunen börjat utbilda hälsoinspiratörer på vissa arbetsplatser inom kommunens verksamheter. Att ha en hälsoinspiratör som ordnar olika aktiviteter för kollegorna är ett steg på vägen mot friskare arbetsplatser.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?