Anhöriga och frivilliga

Att vara anhörig till någon som har svårt att klara sig själv kan vara tungt och ta mycket energi. Men det finns stöd och avlastning, för att du ska kunna fråga om råd och få en paus ibland.

Anhörigstöd erbjuds dig som har en närstående med långvarig sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Som anhörigvårdare hjälper du en familjemedlem, granne eller vän som inte klarar sig själv i det vardagliga livet.
Det är lätt att man glömmer bort sig själv när man hjälper eller vårdar en närstående och då är det viktigt att man kan få stöd för att orka med vardagen.

Stöd som anhöriga och närstående kan erbjudas:

  • Råd och information
  • En bra plats – digitalt anhörigstöd
  • Enskilt samtal
  • Samtalsgrupp
  • Kontaktförmedling
  • Utbildning
  • Avlösning i hemmet
  • Avlastning
  • Dagverksamhet

Råd och information

Ibland har man behov av råd och information i både smått och stort. Anhörigkonsulenten/ anhörigstödjaren finns till för dig när frågorna dyker upp.

En bra plats – digitalt anhörigstöd

Du som är anhörig kan uppleva ett behov av att få råd och stöd samt att nätverka med andra i liknande situation. Läs mer om En bra plats här.

Enskilt samtal

Om du känner att du skulle vilja prata med någon utomstående så finns det möjlighet att boka tid för enskilt samtal hos din anhörigkonsulent/ anhörigstödjare.

Samtalsgrupp

Känner du behov av att träffa andra som är i en liknande situation som du för att utbyta kunskap och erfarenheter, så finns möjlighet att vara med i eller starta upp en samtalsgrupp.

Kontaktförmedling

Eftersom anhörigkonsulenten  har ett väl utbyggt kontaktnät så kan hon förmedla kontakter exempelvis till frivilligorganisationer, handikapp- och pensionärsorganisationer, samfund och intresseorganisationer.

Utbildning

Utifrån behov och underlag erbjuds utbildning för dig som anhörig. Det är viktigt att du framför dina önskemål och behov till anhörigkonsulenten.

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet betyder att en avlösare kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid så att anhörigvårdaren kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Du kan till exempel på egen hand vilja gå till frisör, handla, läkarbesök mm.
Du har rätt till avgiftsfri avlösning genom biståndsbeslut upp till 10 timmar/ månad (timmarna som ej är utnyttjade kan inte sparas). För denna form av avlösning vänder du dig till Myndighetsenhetens mottagning för ansökan.

Avlastning

Du kan via individuell bedömning få avlastning på något av våra särskilda boenden genom att din närstående vistas där under en begränsad period. För att få avlastning vänder du dig till Myndighetsenhetens mottagning för ansökan.

Dagverksamhet

Din anhörig kan via individuell bedömning få möjlighet att vistas på någon av våra dagverksamheter där man erbjuder olika aktiviteter.

Demens

Om du vill veta mer om demens, kan du uppsöka Demensförbundet.se och få information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?