En bra plats – digitalt anhörigstöd

Du som är anhörig kan uppleva ett behov av att få råd och stöd samt kontakt med andra människor i samma situation.

Genom ”En bra plats” öppnas en ny möjlighet för dig som anhörig att få tillgång till detta, på villkor som passar dig.

Digital plattform

En bra plats är en digital plattform som kompletterar kommunens nuvarande anhörigstöd och erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta i text och i korta filmer. Här kan du också möta anhöriga från andra delar av landet, dygnet runt, med liknande situation som din egen. På så vis får du också möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera frågor som berör dig med människor som känner igen sig.

Användarna är anonyma i samtal med andra – endast den kontaktperson som lagt in dina uppgifter vet vem du är.
En bra plats erbjuder stöd och information till anhöriga dygnet runt utan kostnad.

Läs mer på ”En bra plats”.

Fick du hjälp av informationen på sidan?