Skuggsyskon

Barn som har kunskap blir tryggare och får en bättre syskonsituation.
Det finns inga säkra uppgifter på hur många barn i Sverige som har en syster eller bror med funktionsnedsättning. Men vi vet att det är många barn. Många syskon har också bristfällig kunskap om sin systers eller brors funktionsnedsättning och vad den innebär. Att ha kunskap och få möjlighet att uttrycka både sina positiva och negativa tankar och känslor kring syskonet och sin egen syskonsituation är ett stark skydd.

Till våren kommer vi att starta en eller flera syskongrupper för just dessa barn i Hörby kommun. Om detta låter intressant är ni välkomna att kontakta oss:

Eva Nilsson, Familjestödjare 0415-378123 eva.nilsson1@horby.se

Lena Persson, Anhörigkonsulent 0415-378104 lena.p@horby.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?