Missbruk

Missbruk är svårt att hantera själv, oavsett om det handlar om alkohol, droger, spelberoende eller shoppingberoende. Ett missbruk drabbar inte bara dig utan också de som står dig nära. Men det finns bra hjälp att få.

Om du känner oro kring hur du eller någon i din närhet hanterar alkohol, spel, droger eller pengar kan du vända dig till någon av Individ- och familjeomsorgens terapeuter för att få råd och stöd.

Om du är orolig för att någon annan har missbruksproblem så vänd dig direkt till Mottagningen på Myndighetsenheten.

Råd och stöd

Vi kan erbjuda upp till fem fria samtal utan journalföring. Om du vill ha mer hjälp och stöd efter det kan vi hjälpa dig att ta kontakt med mottagningen på Myndighetsenheten. Läs mer här om råd och stöd

Du som är anhörig

Det finns stöd att få för dig som är anhörig till en närstående med missbruksproblem. Läs mer här om råd och stöd

Sekretess

Det du berättar för oss inom socialtjänsten hanteras enligt lagen om sekretess. Det innebär i de flesta fall att det du berättar stannar mellan oss, att dina uppgifter inte lämnas ut till obehöriga och att dokumenten med dina uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem. Men det finns undantag från sekretessen. Om vi till exempel får reda på att ett barn utsätts för brott är vi skyldiga att berätta det för polisen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?