Ansök om behandling

Känner du oro över din egen eller någon annans relation till alkohol, droger, spel eller pengar? Det finns hjälp och stöd att få.

Du kan få stöd för missbruk av alkohol, tabletter, narkotika och spel om pengar. Om du i stället är orolig för någon annans missbruk, ska du vända dig till Mottagningen på Myndighetsenheten och göra en orosanmälan.

Vägen ur missbruk

Att leva i ett missbruk är tärande, både för dig och de som står dig nära. Men glöm inte att alla kan göra en förändring. För många kan det vara till stor hjälp att få någon att prata med, antingen enskilt eller i grupp.

Råd och stöd utan ansökan

Du kan få råd och stöd även innan, under och efter utredningen. Läs mer om det här: Råd och stöd

Fick du hjälp av informationen på sidan?