Råd och stöd missbruk och beroende

Alla kan någon gång behöva vägledning eller stöttning för att saker i livet är svåra att hantera eller för att det egna måendet inte är bra av olika orsaker.

Då kan samtal med någon utanför familjen kännas bra. Det kan handla om missbruk/beroende och hur den påverkar din familjesituation, att du har svårt att hantera känslor, att du har blivit slagen/hotad, att du själv är våldsam, om ditt mående, din boendesituation, arbete/sysselsättning eller din ekonomi.

Fria samtal

Hos oss kan du få upp till fem fria samtal där en av oss lyssnar och stöttar dig. Du kan själv ringa någon av oss direkt då inga beslut behövs för att du ska få komma stödet. Inga journaler skrivs av oss efter kontakten med dig heller. Kommer vi tillsammans fram till att du behöver stöttning under en längre period hjälper vi dig med vad som behövs.

Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Maria Skåne mellersta

Maria Skåne mellersta är till för ungdomar under 25 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen är även till för den unges föräldrar och närstående. Hos oss kan du få kostnadsfri information, rådgivning och behandling. För att lättast komma till oss ringer du till mottagningen. All kontakt med oss är frivillig. Maria Skåne mellersta ligger i Lund och är till för dig som bor i följande kommuner: Lund, Kävlinge, Burlöv, Eslöv, Hörby och Höör. Maria Skåne mellersta har även mottagning i Hörby varannan torsdag. Teamet på mottagningen består av samordnare, kurator, socionomer, sjuksköterska, specialistläkare och medicinsk sekreterare vilka har sin tillhörighet inom både kommun och Region Skåne.

Kontakt

Telefon: 046-17 40 99 – öppnar 15 oktober
Besöksadress: Tunavägen 39 L (Sparta) i Lund

Mer information hittar du på Maria Skåne mellerstas webbplats.
Det offentliga Sveriges ansvar för missbruk och beroende vilar både på kommunerna och sjukvården. Alla Mariamottagningar i Skåne drivs enligt ett gemensamt koncept för att vården ska bli så jämlik som möjligt oberoende av var du bor. Ansvarsfördelningen kring missbruk och beroende har fastställts i dokumentet ”Vägledning för missbruks- och beroendevården i Skåne”.

Fick du hjälp av informationen på sidan?