Säkerhet för företag och organisationer

Alla företag och organisationer är skyldiga att hålla ett gott brandskydd i sin verksamhets lokaler.

För att vara säker på att ditt företag eller din organisation har ett bra brandskydd krävs det att ni bedriver ett fortlöpande brandskyddsarbete där ni kontrollerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet över tiden.

Du som företagare har några skyldigheter enligt lagstiftning ”Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” (LSO). Det finns mycket som ska klaffa med brandskyddet i ett företag och organisation. Beroende på vilken verksamhetstyp, exempelvis skola, omsorg och vård, industri eller bostäder krävs olika nivåer av krav på tekniska lösningar i byggnaden. Det finns också krav på personalen som jobbar på ett företag eller är verksam inom en organisation.

Grundpelaren i ett företags arbete med brandskyddet och utrymningssäkerheten är att man bedriver ett så kallat ”Systematiskt brandskyddsarbete” (SBA).

Fick du hjälp av informationen på sidan?