Räddningstjänsten Skånemitt

När en olycka inträffar i vardagen är det räddningstjänsten som rycker ut.

En stor del av räddningstjänstens arbete består även av att förebygga olyckor genom tillsyn, information och utbildning.

Vi arbetar med att skydda och rädda liv, egendom och miljö i samband med olyckor och bränder samt att förebygga olyckor. På så sätt skapas en säker och trygg kommun för dig som bor eller vistas här.

Arbeta som deltidsbrandman

Fick du hjälp av informationen på sidan?