Brandstationer

Räddningstjänsten Skånemitt består av Hörby och Höör kommun som samarbetar för att få en kraftfull organisation. Brandstationerna bemannas av räddningspersonal i beredskap, så kallade deltidsbrandmän.

Förutom på centralorterna Hörby och Höör finns brandstationerna i Önneköp, Askeröd, Rolsberga och Norra Rörum. Brandstationerna i Hörby och Höör är deltidsstationer vilket betyder att brandmännen och brandbefälen kan befinna sig på andra platser än räddningsstationen, exempelvis på sitt arbete. Brandmännen och befälen ska ta sig till stationerna på Slakterigatan 8 i Hörby och Terminalvägen 1 i Höör och vara redo att åka på larm inom fem minuter. Dagtid är brandstationerna bemannade med en räddningschef samt personal som till exempel arbetar med drift och underhåll.

Deltidsstationer

Stationerna på Rolsberga 403 i Rolsberga och på Tyringevägen 7 i Norra Rörum är båda räddningsvärn och har brandmän som rycker ut på frivillig basis. Stationerna på Kruvägen 8 i Önneköp och Gummastorp 1875 i Askeröd är deltidsstationer. Ett värn fungerar som ett komplement till räddningsstyrkan i Hörby och Höör. Det vill säga att om en olycka sker i närheten av orterna där det finns ett värn så larmas både stationen i Hörby eller Höör samt värnet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?