Studiebesök på brandstationerna Hörby och Höör

Brandstationen är en spännande plats för barn, men även vuxna har mycket att få ut av kontakt med räddningstjänstens personal.

Möjligheten till studiebesök på brandstationerna bedöms individuellt. Det är därför viktigt att du i god tid ringer och frågar innan ett studiebesök kan genomföras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?