Olycksförebyggande arbete

Räddningstjänstens olycksförebyggande arbete går ut på att hjälpa dig så att du kan minska antalet olyckor och konsekvenser av olyckor. Det vill säga hjälp till självhjälp.

Räddningstjänsten genomför olycksförebyggande insatser på flera olika sätt. Vi utför till exempel tillsyn, handlägger tillståndsärenden gällande brandfarlig och explosiv vara och är delaktiga i kommunens samhällsplanering. Dessutom arbetar vi med att sprida information om hur medborgarna kan förebygga brand och andra olyckor i hemmet.

Eget ansvar

Du har ett eget ansvar för att förebygga olyckor och för hur du handlar om en olycka inträffar. Gå gärna in och läs matnyttig information om olycksförebyggande arbete på följande sajter:

Fick du hjälp av informationen på sidan?