Din säkerhet

De flesta av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet eller på fritiden.

Med rätt kunskap och genom förebyggande arbete minimeras risken att drabbas av en olycka. ”Din säkerhet” är en sida på internet där du kan läsa om risker och säkerhet. Den riktar sig till dig som privatperson och är gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Sidan visar hur du kan undvika olyckor i hemmet, på fritiden, i organisationen och inom verksamheten. Där finns också tips på vad du kan göra när olyckan eller krisen är framme.

Fick du hjälp av informationen på sidan?