Riskobjekt

När en anläggning bedriver verksamhet som kan innebära risk för allvarliga skador på människor eller miljö vid en olycka klassas det som farlig verksamhet.

Vilka verksamheter som klassas som farliga bestäms av Länsstyrelsen Skåne. Tillsyn görs sedan av länsstyrelsen och räddningstjänsten.

I dagsläget finns det ingen verksamhet i Hörby kommun som är klassad som ”farlig verksamhet”.

Sevesolagen

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas ”Sevesolagstiftningen” efter staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier

Lagen är uppdelad i två kravnivåer, en högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten får beror på mängden kemikalier som hanteras samt vilka risker som verksamheten medför. Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet på lägre respektive högre kravnivån rätt att få information om vilka risker som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas, och hur de förväntas agera om en allvarlig olyckshändelse inträffar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.