Brottsofferjouren

Brottsofferjourens logotyp, med nummer 116 006

Brottsofferjouren Mellersta Skåne erbjuder medmänskligt samtalsstöd, information och vägledning för Hörby kommuns invånare när de har blivit utsatta för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsutsatt, vittne eller misstänkt.

Hos Brottsofferjouren kan brottsutsatta, vittnen och anhöriga få emotionellt samtalsstöd om du önskar prata om det som hänt, dina tankar och funderingar efter brottet och konsekvenserna av brottet. Du kan också få stöd och information om rättsprocessen, d.v.s. hur polisens förundersökning går till, vad som händer om det blir rättegång samt vad du har för rättigheter när det gäller skadestånd och brottsskadeersättning. Stödet brukar ges via telefon, men kan också ges via mail eller sms.

Stödet är kostnadsfritt och alla på Brottsofferjouren har skrivit under ett tystnadslöfte.

Stöd i samband med rättegång

På tingsrätten i Lund och på tingsrätten i Malmö har Brottsofferjouren en stödverksamhet som ger stöd och information fysiskt på plats på domstolen. Stödet ges till vittnen, målsäganden och anhöriga innan, under och efter rättegång. Kontakta Brottsofferjouren Mellersta Skåne på telefon eller mejl, om du vill vara helt säker på att få stöd på plats.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne kan också ordna förmöten på domstolarna så att du kan få se tingsrätten och gå igenom rättegången innan förhandlingsdagen.

Är du kallad till Hovrätten över Skåne och Blekinge och önskar stöd, kontakta Brottsofferjouren Mellersta Skåne senast två dagar innan förhandling för att få stöd på plats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?