Utbildningar

Räddningstjänsten genomför utbildningar i hur du undviker att olyckor inträffar och minimerar skador.

Varje år utbildar Räddningstjänsten Skånemitt över 2000 personer i brandskydd och första hjälpen. Denna utbildningsverksamhet är en viktig del i räddningstjänstens förebyggande arbete. Vi vill göra kommuninvånarna medvetna om olycksrisker, hur man kan skydda sig mot olyckor samt hur man kan begränsa konsekvenserna av en olycka.

Skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder företagsanpassade tjänster och utbildningar inom brandsäkerhet och akutsjukvård. De externa utbildningarna är främst anpassade för företag, vårdinrättningar, skolor och andra myndigheter. Vi skräddarsyr utbildningarna utifrån den verksamhet som bedrivs på respektive arbetsplats och de risker som finns där. Våra instruktörer är yrkesverksamma brandmän och styrkeledare med gedigen praktisk erfarenhet i de ämnen de utbildar i. Vi lägger stor vikt vid vidareutbildning och utbildningsmaterial.

Fick du hjälp av informationen på sidan?