Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Varje år dör cirka 15 000 personer i hjärtstopp. Kunskaper i hjärt- och lungräddning (D-HLR) kan bidra till att många personer kan räddas till livet om det utförs i ett tidigt skede.

Med relativt enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun till mun-andning och hjärtkompressioner tills ytterligare hjälp finns att få.

Kursinnehåll

  • Hjärt- och lungräddning, HLR 30:2
  • Information om hjärtstartare
  • Stabilt sidoläge
  • Höga andningshinder
  • Organisera och agera på en olycksplats, larma

Målsättning/syfte

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra hjärt- och lungräddning och alarmering. Efter genomförd och godkänd kurs utfärdas ett kompetensbevis. Målgrupp för kursen är allmänheten, olika typer av organisationer och företag.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?