Anläggningsskötare

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare.

Den här utbildningen ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och hur den används. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas. Utbildningen baseras på SBF110:7.

Kursinnehåll

  • Regler och föreskrifter
  • Avtal
  • Larmets uppbyggnad
  • Detektering
  • Larmöverföring
  • Kontrollistor och rutiner

Målsättning och syfte

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och hur den används. Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget och organisationer som är ansvarig för verksamhetens automatiska brandlarmanläggning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?