Egenkontroll av brandskyddet

Varje verksamhet och fastighet bör ha en ansvarig person för brandskyddet. Det är den person som ska se till att objektet eller verksamheten bedriver ett korrekt systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Denna person behöver inte vara den som är juridiskt ansvarig för verksamheten eller fastigheten.

Som brandskyddsansvarig behöver du ha kunskap om lagar och regler, brandrisker, dokumentationsskyldigheter med mera.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning som styr systematiskt brandskyddsarbete.
  • Hur processen med systematiskt brandskyddsarbete kan startas upp.
  • Lagstiftning som styr skriftlig redogörelse av brandskyddet.
  • Mall för skriftlig redogörelse av brandskyddet.
  • Förebyggande brandskydd.

Målsättning och syfte

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap i:

  • Organisera och planera företagets brandsäkerhet.
  • Att leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
  • Att besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av utförda åtgärder.
  • Att ansvara för kontrollverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandskyddskontroller utförs och behov av åtgärder före, under och efter tillsyn.
  • Gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den person eller de personer i företaget som är ansvariga för företagets systematiska brandskyddsarbete. Kurslängd 3 timmar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?