Grundläggande brandutbildning

Bränder orsakar stora skador varje år och därför blir arbetet med de förebyggande insatserna allt viktigare.

Kursen syftar till att höja kunskapen om förebyggande brandskydd, ge ökad medvetenhet om de vardagliga farorna samt ge kunskaper i brandsläckning.

Kursinnehåll

  • Samhällets risksyn – Lagstiftningar – Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Brandkunskap – Brandtriangeln – Brandförlopp – Bedömningar – Agerande
  • Brandförebyggande åtgärder ­ – Brandorsaker ­– Organisation SBA
  • Byggnadstekniskt brandskydd – Brandceller – Utrymningsvägar
  • Larmvägar – Brandvarnare – Utrymningslarm – Larmning 112 – Automatiskt brandlarm
  • Praktik – Användning av släckutrustning.

Målsättning och syfte

Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna förebygga brand, kunna skydda sig själv och sina närmaste samt minska konsekvenserna av en brand eller ett brandtillbud. Målgrupper för kursen är företag, skolor och föreningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?