Hjälp till ukrainska flyktingar

Här samlar vi lokal information, länkar till myndigheter och svar på vanliga frågor.

Hörby kommun har en beredskapsplan för ökat flyktingmottagande. Kommunens arbetsgrupp samordnar praktiska frågor kring flyktingmottagandet såsom boende, försörjning, skola, förskola, med mera.

Undrar du hur du kan hjälpa till? Länsstyrelsen Skåne har samlat frågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina.

Samarbetet med civilsamhället har förstärkts. Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig:

Eva Nilsson, flyktingsamordnare, eva.nilsson@horby.se, 0415 – 37 80 00

Ilir Abazi, integrationssamordnare, ilir.abazi@horby.se ,0415 – 37 80 17

Branislav Nikolic, enhetschef arbetsmarknad och försörjning, branislav.nikolic@horby.se, 0415 – 37 80 49

Har du boende till ukrainska flyktingar?

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet, och som inte haft möjlighet att skaffa boende på annat sätt. När Migrationsverket skaffar fler platser sker det genom offentlig upphandling.

Om du som privatperson har bostad att erbjuda hänvisar vi dig till att ta kontakt med Migrationsverket.

Läs mer på Fastighetsägare och uthyrare – Migrationsverket

Familjehem för barn från Ukraina

Hörby har på nytt behov av familjehem till ensamkommande barn, den här gången, barn från Ukraina. Barn som kommer till vårt land utan sina föräldrar behöver en familj med mycket omsorg och kärlek. Det är främst familjehem inom Hörby kommun som kan komma att bli aktuella, utifrån det nationella regelverket.

Är du intresserad? Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till:

Christine Hermansson, familjehemssekreterare, christine.hermansson@horby.se, 0415 – 37 81 38

Ewa Mellerström, familjehemssekreterare, ewa.mellerstrom@horby.se , 0415 – 37 80 38

Marlene Sigvardsson, familjehemssekreterare, marlene.sigvardsson@horby.se , 0415 – 37 81 03

Annette Branning, familjehemssekreterare, annette.branning@horby.se , 0415 – 37 80 09

Ukrainska flyktingar har rätt till förskola och skola

Sektor Bildning i Hörby kommun ansvarar för att alla barn och ungdomar i kommunen som har rätt till och vill ha utbildning i förskola eller skola får det.

Barn till personer som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, enligt Massflyktsdirektivet, har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. Barn och ungdomar i åldern 1 – 18 år som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot så snart som möjligt. Skolverkets riktlinjer säger att barn bör tas emot senast en månad efter ankomst, men kommunen arbetar för att erbjuda plats så fort som möjligt.

Ansökan om skolplacering

Anmälningsformulär till förskola och skola (på svenska, ukrainska och engelska). Sektor Bildning tar kontakt när anmälan skickats in.

Information på andra språk

Information in other languages

Fick du hjälp av informationen på sidan?