Skyddsrum

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus.

Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser.

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige med plats för 7 miljoner personer. Tanken är inte att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden har vissa egen källare eller liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Som invånare ska du ta dig till det skyddsrum som ligger närmast. I bildlänken till höger hittar du en karta över skyddsrummen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Mer information om skyddsrum finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Fick du hjälp av informationen på sidan?