Stöd vid en kris

Om en kris eller stor svår händelse skulle inträffa kan en krisledningsstab upprättas. Då kopplas specialister inom olika fackområden in.

POSOM-gruppen stödjer drabbade eller anhöriga i händelse av kris. POSOM står för ”psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer”. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för gruppen. POSOM kallas samman av kommunens krisledningsnämnd, räddningsledare eller omtankechef. Gruppen består av personal från kommunens verksamheter, räddningstjänst, Svenska Kyrkan, vårdcentral, Polisen. Andra organisationer kan också knytas till gruppen om det behövs. När gruppen inte är aktiv finns hjälp och stöd att få hos sociala jouren. I nödsituationer eller vid pågående brott, ring alltid 112.

Landstingets stödgrupper

Det finns också en motsvarighet till kommunens POSOM-grupp, psykisk katastrofledningsgrupp PKL. Den ingår i Region Skånes verksamhet och består av psykologer, psykiatriker och kuratorer. Precis som POSOM-gruppen finns PKL till för att ge krisstöd vid stora samhällshändelser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?